PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ

      W NASTĘPUJĄCYCH PROGRAMACH I AKCJACH:

Lp.

Program

Sposób realizacji

Udział biorą

1.

CAŁA POLSKA

CZYTA

DZIECIOM”

czyta dzieciom

Codzienne głośne czytanie dzieciom

przez nauczycielki i zaproszonych

gości.

Akcja o zasięgu ogólnopolskim.

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/

Wszystkie grupy

 i chętni rodzice.

2.

GÓRA GROSZA”

Góra grosza

Zbieranie monet 1,2,5,10,20,50 groszowych na

zakładanie rodzinnych domów dziecka oraz

tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci

pokrzywdzonych. Akcja o zasięgu ogólnopolskim

realizowana co roku w październiku.

Wszystkie grupy

 i chętni rodzice.

3.

SPRZĄTANIE

ZIEMI”

Sprzątanie ziemi

Sprzątanie najbliższej okolicy przedszkola.

Wszystkie grupy

4.

CZYSTE

POWIETRZE

WOKÓŁ NAS”

Czyste powietrze

Realizacja przedszkolnego programu

antynikotynowego organizowanego przy

współudziale Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Lublinie.

Grupa 5/6 latków i

chętni rodzice.

5.

AKADEMIA

AQUAFRESH”

aquafresh

Realizacja ogólnopolskiego programu edukacji

zdrowotnej dla przedszkolaków.

http://www.akademia-aquafresh.pl/

Wszystkie grupy.

6. 

,,MAMO, TATO

WOLĘ WODĘ !”

 wole wode

Pionierski projekt stworzony przez pedagogów, 

 psychologów i dietetyków dziecięcych oraz

 rodziców, którego celem jest wykształcenie u dzieci

 dobrych nawyków żywieniowych.

 

 

http://www.wolewode.pl

 

 

Archiwa
Nasz Facebook