Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla naszych wychowanków udziela:
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2
LUBLIN, UL. RADOŚCI 8
TEL.81 442-30-01

Archiwa
Nasz Facebook