Deklaracja na nowy rok szkolny. 

deklaracja_2023-2024

Rodzice nowoprzyjętych dzieci zobowiązani są wypełnić klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

klaula informacyjna dla opiekunów prawnych – Przedszkola z momitoringiem (1)

zgoda na przetwarzanie danych dziecka 2022

 

_________________________________________________________________________

1.Deklaracje kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024:    Deklaracja kontynuacji 2024

2. Klauzula i zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

3.Wniosek o zwrot nadpłaty:    wniosek o zwrot nadpłaty

 

4. Dyżur wakacyjny – Przedszkole nr 73 – Sierpień 2023r. : deklaracja_WAKACJE 2023

5. Dyżur wakacyjny – Przedszkole nr 77 / 79 – Lipiec 2023r. : Deklaracja na dyżur wakacyjny do innych przedszkoli

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA: zgoda na przetwarzanie danych dziecka

KLAUZULA INFORMACYJNA: klauzula inf._ dyżuru wakacyjnego_z monitoringiem

 

Archiwa
Nasz Facebook