Przedszkole nr 73 w Lublinie położone jest w pięknej, cichej okolicy, otoczone zielenią, na wysokiej skarpie w dzielnicy Czuby, przy ul. Uśmiechu 5.  Posiadamy własny parking.

W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów dla 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00. Stwarzamy tu dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju i samorealizacji w dużych, przestronnych salach zabaw, które wyposażone są we wszystko to, co niezbędne jest do zaspokojenia ich potrzeb.

Posiadamy własną koncepcję pracy, która zawiera podstawowe kierunki działania przedszkola i nakreślone oczekiwane efekty naszej pracy z wychowankami.

W przedszkolnej kuchni przygotowujemy smaczne, urozmaicone i zdrowe posiłki wykorzystując do tego między innymi możliwości jakie daje nam piec konwekcyjno – parowy.

Dysponujemy bogatą ofertą bezpłatnych zajęć wchodzących w zakres realizacji podstawy programowej oraz wychodzący poza nią. Są to: język angielski, gimnastyka ogólnorozwojowa o charakterze profilaktycznym, rytmika, warsztaty literacko – czytelnicze, matematyczne, freblowskie, kodowania, teatralne i plastyczne. W przedszkolu organizowana jest również religia dla dzieci (oświadczenia rodziców).

Oprócz tego na życzenie rodziców organizowane są dodatkowo płatne zajęcia: taniec towarzyski, karate, szachy, machinarium, dogoterapia, przedszkoliada czyli ogólnopolski system rozrywki ruchowej i.in.

Zatrudniamy  logopedę, który wspomaga poprawny rozwój mowy dzieci.

Posiadamy też atrakcyjnie wyposażony ogród przedszkolny zapewniający bezpieczeństwo dzieciom podczas zabaw na powietrzu, gdyż teren jest ogrodzony i ma w pełni trawiastą nawierzchnię. Dzieci mogą w nim beztrosko zaspakajać swoje potrzeby ruchowe oraz rozwijać motorykę dużą.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która nieustannie doskonali i rozwija swój warsztat, dzięki czemu wprowadza do pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi wiele nowatorskich rozwiązań. Między innymi realizuje innowacje i programy autorskie z zakresu różnych dziedzin aktywności dzieci, np. Mini – Art czyli sztuka wokół nas, „Podróż po krainie Geometrii”, „Z przyrodą za pan brat”.

Wykorzystujemy metodę „Kolor piano”, „Skakanka”, „Dyscyplina bez nakazów”, „Aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss”, wprowadzamy elementy Planu Daltońskiego, Pedagogiki zabawy, Klanzy, Pedagogiki Froebla. Współpracujemy z innymi przedszkolami oraz instytucjami rozwijając i promując w ten sposób umiejętności, zainteresowania i predyspozycje swoich wychowanków.

Specjalizujemy się w stymulowaniu dzieci w ich rozwoju artystycznym. Bardzo dużą wagę przywiązujemy również do kształtowania postaw społecznie akceptowanych i kultury bycia, stąd realizacja programu autorskiego pt. „Savoir vivre dla przedszkolaka”.

W ramach współpracy ze środowiskiem rodzinnym, w placówce redagowana jest dwa razy w roku i udostępniana poprzez stronę internetową wszystkim dzieciom i ich rodzicom gazetka przedszkolna pt. „Uśmiechnięte przedszkole”.

Ponadto rodzice mogą czynnie uczestniczyć w zebraniach, zajęciach integracyjnych, uroczystościach, festynach, konsultacjach indywidualnych z nauczycielkami i wielu innych formach współpracy.

Aby ułatwić dzieciom przekroczenie progu przedszkolnego oraz adaptację w nowym środowisku i integrację z nim, przedszkole proponuje:

  • „Klub Nowego Przedszkolaka” – dla wszystkich dzieci wchodzących w wiek przedszkolny; • Zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci wraz z rodzicami;
  • Spotkania integracyjne;
  • Zajęcia otwarte.

Nasze przedszkole interesuje się losami swoich byłych wychowanków i między innymi organizuje cykliczne Zjazdy Absolwentów, których do tej pory było już VII.

Ściśle współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Lublinie, organizując wspólnie ze specjalistami zebrania dla rodziców, konsultacje indywidualne oraz zajęcia terapeutyczne w grupach.

Archiwa
Nasz Facebook