Nasze przedszkole bierze udział w różnego rodzaju akcjach społecznych oraz projektach edukacyjnych koordynowanych przez poszczególnych nauczycieli. Nie byłyby one możliwe bez ogromnego zaangażowania ze strony rodziców i dzieci. Z góry więc wszystkim dziękujemy za okazałą pomoc i wsparcie. Poniżej prezentujemy, w jakiego rodzaju akcjach i projektach edukacyjnych bierzemy udział.

„Zakup placu zabaw dla Przedszkola” 

Inicjatywa rodziców dzieci uczęszczających do tego przedszkola stworzyła zbiórkę na zrzutka.pl na sfinansowanie zakupu i montażu placu zabaw dla naszych dzieci. Zachęcamy do wsparcia naszego przedszkola.

https://zrzutka.pl/8pwe3h

 

„Pomaganie przez ubranie” 

Porządkując swoją szafę nie wiesz co zrobić z niepotrzebnymi elementami garderoby?
Przede wszystkim niczego nie wyrzucaj. Twoje ubrania i obuwie, mogą pomóc potrzebującym. Odzież, którą uznałeś za niepotrzebną będziesz mógł wrzucić do specjalnego pojemnika ustawionego w holu przedszkola.
Wszystkie rzeczy pochodzące ze zbiórek są dokładnie sortowane i dzielone na 200 kategorii asortymentowych. Następnie są sprzedawane do krajów, takich jak Pakistan, Afganistan, Ukraina, Ghana, Nigeria, Togo, Kenia, Tanzania, Uganda, Indie, w których mniej zamożnych osób nie stać na zakup nowej odzieży i obuwia.

„Zakręcona akcja” – zbiórka plastikowych nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

 

 

„Góra grosza” – zbiórka pieniędzy dla domu dziecka w Lublinie

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

 

„Z darami natury świat nie jest ponury”  – Edycja II.

 

 

„Głównym założeniem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.” Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Realizujemy  tym samym kierunek polityki oświatowej państwa: „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.”

 

ZESTAW PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU NR 73 w LUBLINIE 

 

Archiwa
Nasz Facebook