Przedszkole nr 73 przy ulicy Uśmiechu 5 w Lublinie serdecznie zaprasza przyszłe przedszkolaki wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne w ramach działań „Klubu nowego przedszkolaka”.  Spotkania te mają na celu pomóc dzieciom i rodzicom w przekraczaniu progu przedszkolnego, a także w sprzyjaniu adaptacji w nowym środowisku.
Prosimy zabrać ze sobą obuwie zamienne oraz dobry humor !!!

Adaptacja polega na przystosowaniu się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym. Proces ten dotyczy dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną – głównie trzylatków. Dla przeważającej większości dzieci w tym wieku pójście do przedszkola jest pierwszym w życiu doświadczeniem bycia zostawionym przez rodziców w obcym miejscu, z nieznanymi osobami. Dlatego ostro protestują – płaczą, krzyczą. Proces adaptacji dziecka do nowego środowiska dotyczy całego organizmu, jednak największe znaczenie ma sfera fizjologiczno-biologiczna, emocjonalno–społeczna i poznawcza. Za całość procesów przebiegających w organizmie odpowiedzialny jest ośrodkowy układ nerwowy, który u trzylatka jest jeszcze słaby i delikatny. Dziecko nie radzi sobie z odbieraniem wielu różnorodnych bodźców, męczy je długi jednostajny wysiłek, nie potrafi też znosić ograniczeń. Natomiast w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu organizm małego dziecka zostaje poddany działaniu właśnie tych czynników. Dodatkowo następuje też zmiana w sposobie i stopniu zaspokajania elementarnych jego potrzeb.

Sfera fizyczna – samodzielność. Poziom rozwoju fizycznego i motorycznego trzylatka pozwala mu na wykonywanie czynności higienicznych i zaspokajanie potrzeb fizjologicznych z niewielką pomocą dorosłych, jednak umiejętności te nie są wystarczająco utrwalone. Zmiana środowiska może wywołać trudności w ich wykonywaniu. Dziecko nie zna warunków życia grupowego oraz sposobu zaspokajania swych potrzeb w nowej sytuacji, to z kolei może stać się przyczyną powstawania napięć i uczucia niepewności.

Sfera poznawcza. Trudnością w przystosowaniu się trzylatka do warunków przedszkolnych jest słaba znajomość  słownych określeń stosunków czasowych. Dziecko stopniowo poznaje upływ czasu na bazie własnej działalności, dlatego wyjaśnienia składane płaczącemu maluchowi, że „mama przyjdzie później” wcale go nie uspakajają. Trzylatek nie rozumie znaczenia słowa „później”, nie potrafi określić ile czasu musi upłynąć, aby nastąpiło to „później”. Czas jest  dla niego na razie czymś abstrakcyjnym, niemierzalnym, czymś poza zasięgiem jego możliwości poznawczych.

Sfera emocjonalna. Silna więź między matką a dzieckiem sprzyja rozwijaniu się szeregu potrzeb psychicznych, z których najważniejszą jest potrzeba bezpieczeństwa.  Jedynie dziecko czujące się  bezpieczne jest zdolne do uczenia się, do poznawania otaczającego świata, do działania. Odkrywanie nieznanego przynosi dziecku zadowolenie i satysfakcję. Natomiast niezaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa powoduje pojawienie się poczucia opuszczenia, braku miłości i akceptacji, a nawet zagrożenia czy lęku. Taki właśnie lęk przed rozstaniem z matką przeżywa dziecko przeniesione z dobrze znanego mu środowiska rodzinnego do obcej jeszcze grupy przedszkolnej.

 Proces adaptacyjny dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną może im przynieść wiele korzystnych zmian. Należy jednak wesprzeć dziecko w tym działaniu poprzez rozważną współpracę dwóch – najważniejszych dla niego – środowisk wychowawczych, jakimi są dom rodzinny i przedszkole.

Aby ograniczyć do minimum stres dziecka, rodzice jako osoby najsilniej z nim związane, powinni stopniowo przygotowywać je na to ważne wydarzenie. Tak, by zmiana środowiska następowała możliwie łagodnie i była rozłożona w czasie, dając możliwość stopniowego „wrośnięcia” dziecku w nową społeczność.

Wychodząc naprzeciw obserwowanym corocznie stresom  nie tylko dzieci, ale także ich rodziców nasze przedszkole od kilkunastu już lat realizuje program adaptacji trzylatka pt. „Chcę chodzić do przedszkola”. Naszym celem jest zminimalizowanie i złagodzenie trudności adaptacyjnych dzieci nowoprzyjętych do placówki.

Aby wesprzeć Państwa i przybliżyć charakter zmian, które czekają dziecko, potrzebę działań wspierających przygotowaliśmy materiał psychologiczno-pedagogiczny pt.

Archiwa
Nasz Facebook